Bala Town F.C. are especially pleased to announce that Adam Galdo and Dafydd Hughes will continue their superb work during last season and become Joint Managers of Bala Town Reserves for the forthcoming 2020/21 season.

The Club have been delighted with the achievements of the Reserves during their inaugural season of 2019/20 under the guidance of Adam and Daf and their reappointment will further strengthen the development of the team.

We look forward in these difficult times to the resumption of football whether it is to conclude last season’s unfinished fixtures or to start a new season from the beginning with Adam and Dafydd firmly at the helm.


Mae Clwb P l-droed Tref Y Bala yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Adam Galdo a Dafydd Hughes yn parhau ?’u gwaith gwych o tymor diwethaf ac yn dod yn Gyd-reolwyr o Ail Dim Clwb Peldroed Tref Y Bala ar gyfer tymor 2020/21.

Mae’r Clwb wedi bod wrth eu boddau gyda chyflawniadau’r Ail Dim yn ystod eu tymor agoriadol 2019/20 o dan arweiniad Adam a Daf a bydd hailbenodi nhw yn cryfhau datblygiad y t?m ymhellach.

Rydym yn edrych ymlaen yn yr amseroedd anodd hyn at ailddechrau p l-droed hynny yw os mai dod ? gemau anorffenedig tymor diwethaf i ben neu ddechrau tymor newydd o’r dechrau gydag Adam a Dafydd wrth y llyw.